"Życie jest piękne, gdy żyć się umie...
Gdy jedno serce drugie rozumie"

Message